PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
W GORZOWIE WLKP.

Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska   |   Konferencja Episkopatu Polski   |   Gość Niedzielny   |  

Menu

Warto zajrzeć

Wolontariat Młodzieżowy - Ogólne Informacje


Czym jest wolontariat?

WOLONTARIAT - dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
Źródło: Centrum Wolontariatu w Warszawie.
WOLONTARIAT - jest poświęceniem czasu i energii na rzecz społeczności lokalnej, osób spoza rodziny, na rzecz rozwoju środowiska itp. Działalność wolontarystyczna ma charakter bezpłatny, z wyjątkiem zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonywanym świadczeniem.
Źródło: Volunteering Ireland.

WOLONTARIUSZ - to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie.
Źródło: Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

PROGRAM WOLONTARYSTYCZNY - program uwzględniający potrzeby organizacji/instytucji w zakresie pracy wolontariuszy, ich zakresu obowiązków, systemu nagradzania, stanowiska pracy. Opracowanie programu ułatwia współpracę z wolontariuszami.
Źródło: Centrum Wolontariatu w Warszawie

USTAWA O WOLONTARIACIE - potoczna nazwa ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która weszła w życie w czerwcu 2003 r. i reguluje m.in. kwestie wolontariatu w Polsce. (pobierz pdf)

Definicje i informacje zaczerpnięto z portalu www.wolontariat.ngo.pl.


POWRÓTMsze św.

W tygodniu

7:00, 8:00 i 18:00

- w okresie wakacji letnich

8:00 i 18:00

Niedziela i Święta

7:30, 9:00, 10:30,
12:00 (z udziałem dzieci), 13:15, 18:00  (z udziałem młodzieży)

- w okresie wakacji letnich

7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 13:15, 19:00

Dom Pomocy Społecznej

wtorek 10:00, sobota 15:30

Spowiedź

W każdą niedzielę podczas Mszy św.

W tygodniu pół godziny przed każdą Mszą św. oraz podczas Nabożeństw

W każdy pierwszy piątek miesiąca od godz. 17:00

W każdy czwartek podczas adoracji od godz. 17:00

Ważne Daty

Odpust Parafialny

14 września


Duszpasterze

Proboszcz

ks. Rafał Zięciak

Wikariusze

ks. Maciej Żurawski

ks. Mateusz Pobihuszka

Rezydenci

Administrator strony - Parafia Podwyższenia Krzyża
Kopiowanie i rozpowszechnianie treści bez zgody Parafii zabronione

projekt: www.atcsites.com