Małżeństwo

Podstawowe wiadomości dotyczące sakramentu małżeństwa.
Przed zawarciem związku należy dostarczyć następujące dokumenty:

 1. Świadectwo chrztu do ślubu (z informacją o przyjętym sakramencie bierzmowania i I Komunii Św.)
  wystawione nie później niż przed pół rokiem.
 2. Jeśli żaden z narzeczonych nie jest z Parafii Podwyższenia Krzyża należy także dostarczyć pozwolenie na ślub z jednej z parafii, w których mieszkają narzeczeni.
 3. Zaświadczenie ukończonego kursu przedmałżeńskiego.
 4. Ostatnie świadectwo religii.
 5. Dowód osobisty.
 6. Zaświadczenie z USC stwierdzające brak przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego (ważne 3 miesiące!).
 7. Narzeczeni (on i ona) zgłaszają się na pierwsze spotkanie razem do Kancelarii najpóźniej 3 miesiące przed datą zawarcia związku małżeńskiego.
 8. Poradnictwo Rodzinne (po otrzymaniu skierowania z kancelarii) czynne jest w środy od godz.1700-1800 oraz w piątki od 1800 – 1900.
 9. Należy skontaktować się z organistą, aby omówić oprawę muzyczną oraz z siostrą zakrystianką w celu omówienia dekoracji.
 10. Narzeczeni obowiązkowo uczestniczą w katechezie przedmałżeńskiej w ostatnią sobotę miesiąca o godz. 1900.
 11. Narzeczeni mieszkający czasowo lub na stałe poza Polską, wszelkie formalności dot. sakramentu małżeństwa załatwiają w katolickiej parafii, do której przynależą za granicą. Ślub mogą otrzymać w Polsce na podstawie licencji, którą wystawi parafia ich zamieszkania.