Pogrzeb

Podstawowe wiadomości dotyczące pogrzebu katolickiego

  • Należy dostarczyć Akt zgonu
  • Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku ( Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafia lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)
  • Jeżeli zmarły nie jest z Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św. należy dostarczyć pozwolenie na pogrzeb z parafii, w której mieszkała zmarła osoba
  • Należy skontaktować się z organistą